Avondzorg in Lier en Koningshooikt
Zewopa vzw is een organisatie die sinds 2004 actief is in Lier. In onze dienst zelfstandig wonen, gelegen in de Abtsherbergstraat , leveren wij 24/24 uur ADL-assistentie aan personen met een beperking.
Dankzij ondersteuning van de stad Lier en de provincie Antwerpen, is Zewopa vzw sinds 01/01/2014 gestart met een pilootproject ‘Avondzorg in Lier’.
Wat houdt avondzorg in?
Wij leveren assistentie tussen 18.00 en 24.00 uur aan alle mensen die ondersteuning nodig hebben bij het naar bed gaan, ook in het weekend en feestdagen. De daarmee gepaarde handelingen zoals een toiletbezoek, incontinentiemateriaal vervangen, persoonlijke hygiëne, omkleden, … enz, zijn zaken waarbij we kunnen helpen.
Wie kan beroep doen op ons?
Alle inwoners van Lier en Koningshooikt kunnen een beroep doen op deze dienstverlening. Dat kunnen zowel senioren zijn, maar ook revaliderende personen, mensen die tijdelijk minder mobiel zijn, zieken of personen met een beperking,…
Waarom?
Onze voornaamste insteek is om mantelzorgers (familie, vrienden, buren…) te ontlasten. Tevens kunnen mensen dankzij dit project zorgeloos deelnemen aan een avondactiviteit zonder zich ongerust te maken hoe ze nadien in bed geraken. De reguliere thuisverpleging stopt zijn ronde vaak omstreeks 20.00 uur. Met onze hulp is het ook mogelijk om een verhuis naar een woon-zorgcentrum zo lang mogelijk uit te stellen.
Contactpersoon:
Projectcoördinator Zewopa vzw
Yvette Vermariën
03/443.20.92