HEILIG HART SCHOOL

Schoolstraat 10                tel : 03 482 15 91
2500 Koningshooikt

www.heilig-hart.be
Wat beogen wij

Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.

We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod. We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot goede mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat. We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg. We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen. Hij/zij mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. Hier stoten we op bijzondere zorgvragen.

Onze school wordt gedragen door een heel team onder leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering. We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.