DE BIGGETJES


 
*      Algemeen:
          o De zorg voor en de integratie van kinderen met een handicap en hun             
            familie bevorderen
          o Zelfhulpgroep waarbij ouders van kinderen met een handicap hun
            ervaringen met elkaar kunnen delen
          o Informatie geven zodanig dat ouders de juiste weg voor begeleiding en
            sociale opvang van hun minder-valide kind(eren) vinden.
    *      Aanmeldingswijze: telefonisch contact
    *      Taal : Nederlands

    *      Voorwaarden: Gezin uit de gemeente Koningshooikt waarvan tenminste
            1 kind voor minimum 10% gehandicapt is.
    *      Interne Organisatie:
    *      raad van bestuur: voorzitter Liliane Martens schatbewaarder Staf Devalck
           secretaris Werner Follens bestuurslid Staf Janssens ( verantw. zwemmen)
           bestuurslid Ann Roothooft
    *      Vergoeding:    *      gratis

    *      Aard:    *      vergaderingen, info-avonden, uitstappen, bijwonen culturele- en    
           sportmanifestaties, zwembeurten met begeleiding

    *      Capaciteit:    *      geen beperking